CO2
SUSTAINABILITY CONTROLLED
BY KPMG

CO2 NEUTRAAL

Zoals we op onze Homepage vermelden "Voor een handtekening vliegen we de wereld rond" vraagt natuurlijk om een kanttekening. Het is niet meer van deze tijd om scrupule loos het milieu te belasten zonder een tegenprestatie te leveren. Nota bene de grote Airliners hebben op dit gebied hun huiswerk uitstekend gedaan, alles onderbouwd met cijfers, rapporten, initiatieven en projecten.

De CO2 compensatiekosten zijn voor ons en worden niet aan onze cliënten doorberekend, wel ontvangt de cliënt een afschrift van de overmaking als bewijs dat wij als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen en de penningen hebben voldaan.

KLM EN LUFTHANSA SOORTGELIJKE PROJECTEN

CO2ZERO is een dienst waarmee klanten hun persoonlijke aandeel in de CO2-uitstoot kunnen compenseren door middel van investeringen in CO2-reductieprojecten met het Gold Standard-certificaat, een initiatief van het WNF.

KPMG

KPMG Sustainability controleert de toepassing van de rekenmethode en alle gegevens over CO2-emissies.

(PDF bestand) Download de verklaring van KPMG

(PDF bestand) Download een beschrijving van de berekeningsmethode