PRIVACYVERKLARING, OVEREENKOMSTIG WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

RUDOLPH MAESSEN IPDS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van RUDOLPH MAESSEN IPDS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een offerte-, of contactformulier op de
website aan RUDOLPH MAESSEN IPDS verstrekt.

RUDOLPH MAESSEN IPDS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM RUDOLPH MAESSEN IPDS GEGEVENS NODIG HEEFT

RUDOLPH MAESSEN IPDS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen
als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien
u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan RUDOLPH MAESSEN IPDS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de dienstverlening transport/vervoer.

HOE LANG RUDOLPH MAESSEN IPDS GEGEVENS BEWAART

RUDOLPH MAESSEN IPDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

RUDOLPH MAESSEN IPDS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van RUDOLPH MAESSEN IPDS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
RUDOLPH MAESSEN IPDS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

RUDOLPH MAESSEN IPDS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RUDOLPH MAESSEN IPDS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier
aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RUDOLPH MAESSEN IPDS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RUDOLPH MAESSEN IPDS heeft hier geen invloed op.
RUDOLPH MAESSEN IPDS heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rudolphmaessenipds.com RUDOLPH MAESSEN IPDS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

RUDOLPH MAESSEN IPDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RUDOLPH MAESSEN IPDS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RUDOLPH MAESSEN IPDS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RUDOLPH MAESSEN IPDS op via info@rudolphmaessenipds.com

RUDOLPH MAESSEN IPDS.COM  is een website van RUDOLPH MAESSEN IPDS.
RUDOLPH MAESSEN IPDS is als volgt te bereiken:
Postadres: Victorieuxstraat 128 / 3089PX / Rotterdam / Nederland
Vestigingsadres: Victorieuxstraat 128 / 3089PX / Rotterdam / Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24184760
Telefoon: +31(0)6 55 86 49 24
E-mailadres: info@rudolphmaessenipds.com